Друзья, прекрасен наш "Союз"!

Общество российских соотечественников и друзей России в Белграде

Кaлeндaр jaвних кoнкурсa зa 2019. годину

22 мая, 2019

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом припремила је први свеобухватни Календар планираних јавних конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије

Ове године, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је путем електронске апликације израдила први, свеобухватни Календар јавних конкурса који обухвата податке о свим планираним јавним конкурсима за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије, органа јавне управе са сва три нивоа власти (републичког, покрајинског и локалног нивоа). Подаци из Календара конкурса доступни су јавности у машински читљивом формату, што је његова додатна вредност.

Први пут је Канцеларија препозната у неком пропису као орган задужен за прикупљање података о конкурсима органа јавне управе. Наиме, Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења и да су органи јавне управе одговорни за тачност података (Уредба), коју је Влада Републике Србије усвојила 1. марта 2018. године предвиђа (члан 4.) објављивање Годишњег плана јавних конкурса и календар јавних конкурса органа јавне управе за програме и пројекте удружења.

Календар јавних конкурса представља значајан искорак у правцу веће транспарентности органа јавне управе у области финансирања пројеката цивилног друштва.

У тренутној фази, корисници могу претраживати Календар јавних конкурса према називу органа, територији, тематској области конкурса, према томе ко може да конкурише, као и оквирном месецу расписивања конкурса. У наредном периоду, Календар конкурса ће бити унапређен новим параметрима претраге и додатним функционалностима за кориснике, а у плану је и постављање података на Портал отворених података и реализација Изазова отворених података, где ће заједница бити позвана да предложи иновативна решења у области транспарентног финансирања из буџетских средстава.

Значај отворених података у Републици Србији препознат је и у експозеу Председника Владе од 28. јуна 2017. године, у коме је, између осталог, наведено да ће један од приоритета Владе бити подршка отварању података у поседу јавних институција, као и да ће Влада створити подстицајни правни оквир за отварање података и подржати државне органе на свим нивоима да отварају своје податке.

Календар конкурса тренутно садржи податке о 729 планираних конкурса 175 органа јавне управе (17 органа државне управе, 11 покрајинских органа и 149 јединица локалне самоуправе), што је скоро 90% органа који су попунили упитник на основу кога је израђен Календар конкурса. У плану је даље праћење конкурса и ажурирање података од стране органа јавне управе приликом објаве односно расписивања конкурса, што је посебно означено фазом «планиран» или «објављен» конкурс.

Подсећамо, почев од 2013. године, Канцеларија континуирано прикупља информације о планираним конкурсима и почетком сваке године објављује Календар јавних конкурса. Разлика је у томе што су се претходних година подаци односили само на републички и покрајински ниво власти, док се сада први пут у њему налазе и подаци јединица локалне самоуправе, затим да је корисницима доступна претражива апликација и да су подаци у отвореном формату.

Захваљујући Уредби, предвиђена је обавеза надлежних органа да најкасније до 31. јануара сваке године на својој интернет страници објаве и доставе Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом Годишњи план расписивања јавних конкурса. Подаци за Календар јавних конкурса прикупљени су од органа јавне управе на основу члана 4. Уредбе, уз напомену да су органи одговорни за њихову тачност.

Календару конкурса можете приступити путем адресе konkursi.civilnodrustvo.gov.rs

Израда апликације за прикупљање података и приказ Календара јавних конкурса омогућена је пројектом «Отворени подаци — отворене могућности» који спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP) у партнерству са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, уз подршку Светске банке, Фонда за добру управу Уједињеног Краљевства и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу     http://civilnodrustvo.gov.rs/

Друзья, прекрасен наш "Союз"!

Общество российских соотечественников и друзей России в Белграде

Перейти к верхней панели